Starfsferill

Starfslýsing herstjórnsýslusérfræðings

Starfslýsing herstjórnsýslusérfræðings

Þessi mynd sýnir dag í lífi stjórnsýslusérfræðings hersins, þar á meðal

Alex Dos Diaz Jafnvægið(Athugið: Herinn útrýmdi þessari hernámssérgrein (MOS) í júlí 2006. Upplýsingarnar hér að neðan eru aðeins varðveittar í sögulegum tilgangi.)

Helstu skyldur 42L

Hermaðurinn sem er úthlutað til herráðs starf 42L-stjórnsýslusérfræðings hefur umsjón með eða sinnir stjórnunar-, skrifstofu- og vélritunarstörfum. Skyldur fyrir MOS 42L á hverju færnistigi eru:

 • (einn) Færniþrep 1 . Gerir hernaðar- og hernaðarbréfaskipti í drögum og lokaeintaki. Notar grunnreglur í enskri samsetningu og málfræði við undirbúning bréfaskrifta. Prófarkalesar vélrituð skjöl á móti frumskjölum. Setur saman lokaafurð til yfirferðar, auðkenningar eða annarrar ráðstöfunar. Undirbýr ábyrgðar- eða löggiltan póst til sendingar. Opnar, flokkar, leiðir og afhendir bréfaskipti og skilaboð. Útbýr biðskýrsluskjöl og heldur utan um biðskrár. Tekur undir kvittun fyrir og sækir ábyrgðarpóst og löggiltan póst. Dagsetningar og sendingar sendar bréfaskipti og skilaboð. Útbýr og viðheldur hagnýtum skrám á MARKS. Tekur á móti útgáfum, stofnar og heldur utan um útgáfusafn. Beiðni og birgðir auð eyðublöð.
  • (tveir) Færnistig 2 . Framkvæmir vélritunar- og skrifstofustörf sem sýnd eru á fyrra hæfnistigi og veitir vélritunar- og skrifstofufólki tæknilega leiðbeiningar um stjórnsýslumál. Prófarkalesar bréfaskriftir fyrir snið, innihald og notkun viðurkenndra skammstafana. Svarar fyrirspurnum frá starfsfólki og veitir starfsfólki ráðgjöf í stjórnsýslu- og skrifstofumálum. Setur upp og viðheldur annálum, listum, stöðutöflum, töflum, línuritum og sjónritum. Semur hefðbundin bréfaskipti.
  • (3) Færniþrep 3 . Hefur eftirlit með framkvæmd stjórnunarstarfa. Yfirfarar og breytir bréfaskiptum fyrir útgáfu, framlagningu til undirskriftar eða annarrar ráðstöfunar. Framkvæmir reglubundna endurskoðun á skjölum til að tryggja rétta skráningu bréfaskrifta. Stjórnar notkun fjölföldunaraðstöðu og fer yfir hluti sem á að afrita. Skipuleggur og skipuleggur skrifstofurekstur þannig að hún felur í sér útgáfur og myndar stjórnsýslu og skrifstofustjórnun. Skrifar SOP skrifstofu, starfslýsingar og tilskipanir, Ákveður kröfur um skrifstofubúnað, vistir og pláss. Tekur upp skipulag skrifstofu. Sækja, taka á móti, skrá og skrifa undir kvittanir fyrir skrifstofubúnað. Samræmir stjórnsýslustarfsemi við aðra skipulagsþætti og starfsmannahluta. Setur upp póstsendingarleiðir og áætlanir og sér um að senda sendiboða til dreifingar. Starfar sem vörsluaðili trúnaðarskjala. Tekur undir kvittanir fyrir annálum, birgðum og skrám og tryggir flokkuð skjöl. Undirbýr skjöl til eyðingar eða annarrar ráðstöfunar. Tryggir rétta ábyrgð skjala byggt á flokkunarstigi.
  • (4) Færniþrep 4 . Hefur umsjón með stjórnunarstörfum og sinnir skyldum á fyrra hæfnistigi hjá deild, sambærilegum eða hærra stigi höfuðstöðvum. Veitir tæknilega þjálfun og leiðbeiningar til undirmanna og studdra eininga.
  • (5) Færnistig 5 . Hefur eftirlit með frammistöðu stjórnunarstarfa í stjórnsýslu eða svipuðum þætti í deild, sambærilegum eða æðra stigi höfuðstöðvum. Skoðar undirmenn og gerir tillögur um að útrýma annmörkum eða bæta stjórnsýslurekstur.

Líkamlegar kröfur fyrir 42L

Stjórnsýslusérfræðingar verða að hafa eftirfarandi hæfi:

 • (1) Til einkunn fyrir líkamlegar kröfur af miðli.
 • (2) Efnissnið 323222.
  • (3) Til lágmarkseinkunn af 95 á hæfileikasvæði CL.
  • (4) Hæfni til að slá á minnst 25 nettó orð á mínútu.
  • (5) Formleg þjálfun (lokið kennslunámskeiði fyrir MOS 42L námskeið sem haldið er á eða undir verndarvæng US Army Adjutant General School) skylda.

c. Viðbótarhæfniauðkenni

 • (1) E3 - Framkvæmdastjóri Administrative Assistant (SPC í gegnum SSG).
 • (2) E4 - Viðhengi stjórnunaraðstoð.
  • (3) F4 - Póststjóri.
  • (4) F5 - Póstrekstur.
  • (5) P5 Master Fitness Trainer,
  • (6) 2S--Battle Staff Operations (færnistig 3 og hærri).
  • (7) 4A - Endurflokkunarþjálfun.

(Upplýsingar fengnar úr bæklingi hersins 611-21.)